Logo

Stavebné úpravy domu smútku

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7.4. PRV)

Názov projektu:
Stavebné úpravy domu smútku
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Petrova Ves
Miesto realizácie projektu:
Petrova Ves
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovania služieb pre obyvateľov obce Petrova Ves v oblasti pietnych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým príbuzným pred a počas pohrebu rekonštrukciou a modernizáciou objektu miestneho domu smútku.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný dom smútku.
Celkový rozpočet:
63 492,00 €
Dotácia:
29 010,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: