Logo

NOLE, s.r.o. – zvýšenie zamestnanosti a inovácií

v

Priorita 3 Podpora podnikania

3.2 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev) (ŠC 5.1.1. IROP)

Názov projektu:
NOLE, s.r.o. – zvýšenie zamestnanosti a inovácií
Realizátor projektu/uživateľ:
NOLE, s.r.o.
Miesto realizácie projektu:
Holíč
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti v regióne prostredníctvom obstarania špeciálnych strojov pre výrobu drevárskych komponentov pre drobných stolárov v regióne, ako aj zavedenie inovácií pre žiadateľa a trh v regióne.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je obstaraná nová technológia, a to frézovacieho a vŕtacieho centra, v podobe stroja s priechodným vŕtaním zospodu a automatickým návratom kusu k operátorovi a pracovnou plochou.
Celkový rozpočet:
98 740,00 €
Dotácia:
49 370,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: