Logo

Zvýšenie kvality života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v zariadení seniorov a domova sociálnych služieb.

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Rozvoj základnej infraštruktúry – sociálne a komunitné služby (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Zvýšenie kvality života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v zariadení seniorov a domova sociálnych služieb.
Realizátor projektu/uživateľ:
Senior dom Terézia, n.o.
Miesto realizácie projektu:
Holíč
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a domova sociálnych služieb Senior dom Terézia v Holíči a to ochladzovaním prehriatych priestorov.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je inštalovaná fotovoltaická hybridná klimatizácia, zásobník teplej vody, ako aj osadenie klimatických jednotiek.
Celkový rozpočet:
47 970,00 €
Dotácia:
45 572,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: