Logo

Rekonštrukcia KD Výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7.4. PRV)

Názov projektu:
Rekonštrukcia KD Výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Lopašov
Miesto realizácie projektu:
Lopašov
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je kvalitatívne zlepšenie infraštruktúry v obci Lopašov, a tak prispieť k revitalizácii územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z. rekonštrukciou kultúrneho domu v obci Lopašov spočívajúcou vo výmene okenných a dverných výplní a zhotovenie bezbariérového vstupu zo severnej bočnej strany.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný kultúrny dom s bezbariérový prístupom pre osoby so zdravotným postihnutím.
Celkový rozpočet:
29 084,00 €
Dotácia:
14 541,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: