Logo

SPP podporila Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.

Vďaka finančnej podpory SPP z programu „Dedičstvo regiónov“ vydá občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie uceleného sprievodcu regiónom horného Záhoria. Sprievodca prispeje k popularizácii a podpore zviditeľnenia mikroregiónu. Bude mapovať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, tradičné prejavy u obyvateľstva, významné osobnosti a udalosti mikroregiónu, tiež pôvodnú architektúru a kultúrny kalendár významných podujatí v tomto území.

Na princípe partnerstva v jednej publikácii odprezentuje Partnerstvo pre Horné Záhorie spoločne a rovnocenne celé územie v jeho pôsobnosti (všetky obce okresu Skalica, okrem mesta Skalica, a obec Smolinské).

Princíp partnerstva bude uplatnený aj pri zbere fotografického materiálu do tejto publikácie.

Obraciame sa týmto na všetkých občanov obcí okresu Skalica a obce Smolinské, ktorí majú záujem podieľať sa na tomto sprievodcovi svojimi fotografiami, aby poslali fotografie v el. podobe mailom na: info@mas-hornezahorie.sk alebo osobne do kancelárie RRA Skalica (budova Sokolovne Skalica) spolu s menom autora a popisom fotografie, najneskôr do 30. 06. 2011. Autorské práva k fotografiám budú dodržané. Jedinou podmienkou je, aby fotografie zobrazovali región horného Záhoria, jeho zaujímavosti a špecifiká.

Spoločne spravíme viac!