Logo

Vyhlásená výzva opatrenia B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-002 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej inforaštruktúry je určená pre obce a združenia obcí z územia MAS partnerstva pre Horné Záhorie o. z.