Logo

Vyhlásená výzva opatrenia C1 Komunitné sociálne služby

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-004 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby a je určená pre neziskové organizácie poskytujúce komunitné sociálne služby z územia našej MAS.