Logo

Vyhlásená výzva opatrenia B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-001 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel a je určená pre verejný sektor z územia MAS – obce alebo pre združenia obcí.