Logo

Vyhlásená výzva opatrenia A1 podpora podnikania a inovácií

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-511-003 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu A1 podpora podnikania a inovácií a je určená pre podnikateľské subjekty z územia našej MAS.