Logo

Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 06. 04. 2023 vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení IROP pre aktivity:

  • B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-006). Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výzvy nájdete tu.
  • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-005). Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výzvy nájdete tu.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a mestá alebo združenia obcí z územia MAS.