Logo

Vyhlásená výzva pre obce na rozvoj turistickej a rekreačnej infraštruktúry

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 30. 11. 2023 vyhlásilo výzvu v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malého rozsahu. Výzva MAS_012/7.5/1 je určená pre potenciálnych žiadateľov obce a združenia obcí z územia MAS. Podporené budú projekty zamerané na vytváranie, obnovu a skavlitňovanie turisticky zaujímavých objektov a miest, na rekreačnú infaštruktúru, na turistické informácie a informačné body, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry, výstavba vyhliadkových veží, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.