Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD >> Výzvy SCLLD

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odobrných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2019.

Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotieľov nájdete tu:

Editovateľné prílohy výzvy:

Príloha č. 1  Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č. 2 Životopis

 

ikonka Výzvy IROP ikonkaVýzvy PRV