Logo

Kategória Výzvy: IROP

 • VÝZVA MAS_012/7.5/2

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie: Výzva Prílohy

 • VÝZVA MAS_012/6.4/5

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie Aktualizácia výzvy MAS_012/6.4/5 platná od 28. 06. 2024 Výzva MAS_012/6.4/5 Prílohy k výzve

 • VÝZVA MAS_012/7.4/8

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie: Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/8 platná od 28.6.2024 Výzva MAS_012/7.4/8 Prílohy k výzve

 • VÝZVA MAS_012/7.2/4

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie Výzva MAS_012/7.2/4 Prílohy k výzve

 • VÝZVA MAS_012/7.4/7

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Na stiahnutie Výzva MAS_012/7.4/7 Prílohy k výzve

 • VÝZVA MAS_012/6.4/4

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Na stiahnutie Výzva MAS_012/6.4/4 Prílohy k výzve

 • VÝZVA MAS_012/7.5/1

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Na stiahnutie Výzva Prílohy

 • VÝZVA MAS_012/7.4/6

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/6 platná od 15. 11. 2023 Výzva Prílohy

 • VÝZVA MAS_012/7.2/3

  v

  Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany Výzva v ITMS2014+ tu Na stiahnutie Aktualizácia výzvy MAS_012/7.2/3 platná od 15. 11. 2023 Výzva Prílohy

 • VÝZVA č. 2/2023 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2022

  v

  MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie efektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu ŽoNFP z PRV 2014-2022, týka sa len opatrenia 7.5. Dokumenty na stiahnutie Výzva na výber odborných hodnotiteľov Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov Príloha č. 2 – Životopis

 • IROP-CLLD-T003-512-005

  v

  Dokumenty výzvy na stiahnutie Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B2) Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok Prílohy k výzve Informácie pre žiadateľov Indikatívna výška finačných prostriedkov vyčlenených na výzvu  76 937,68  €. Indikatívna výška disponililných finačných prostriedkov po uzatvorení 1. hodnotiaceho kola predstavuje 0 €. Uzávierka hodnotiacich kôl…

 • IROP-CLLD-T003-512-006

  v

  Dokumenty výzvy na stiahnutie Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B1) Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok Prílohy k výzve Informácie pre žiadateľov Indikatívna výška finačných prostriedkov po uzavretí 2. hodnotiaceho kola vyčlenených  na výzvu predstavuje  0 €. Uzávierka hodnotiacich kôl 3. hodnotiace kolo: 07. 07. 2023 MAS uzatvára výzvu…