Hlavná stránka
Certifikát pre Skalický rubín
Ministerka MPRV SR Gabriela Matečná odovzdala predsedovi občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Ľudovítovi Bráneckému Certifikát Chránené označenie pôvodu v EÚ za Skalický rubín. Viac infomácií
 
Oznámenie o zverejnení výzvy na podopatrenie 19.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 Výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

 
Chod MAS - výzva

Dňa 19.1.2018 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie podalo žiadosť o NFP na financovanie kancelárie MAS na obdobie do 30.10.2019.

 
Mimoriadne Valné zhromaždenie PpHZ

Dňa 20. decembra 2017 o 15.00 hod. sa na OcU v uskutoční Mimoriadne valné zhromaždenie členov o.z. Partnerstvo pre Horné Záhorie s nasledovným programom:

Ďalšie informácie...
 
Udelenie štatútu MAS

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje oznamuje, že získala štatút MAS a základnú alokáciu vo výške 1.485.000,00 €.

Viac info na: http://nsrv.sk/index.php?pl=91&article=1497

zoskupene_loga_publicita

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »