Hlavná stránka
Výzva pre podnikateľov pre činnosti spojené s vidieckym CR, agroturistikou a službami

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. oznamuje potenciálnym záujemcom - podnikateľom o žiadanie finančného príspevku na projekty v oblasti vidieckeho CR, agroturistiky a poskytovanie služieb pre cieľové skupiny - deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu, že dňa 8.10.2021 bola vyhlásená výzva MAS_012/6.4/3, kompletné informácie o zverejnenej výzve nájdete tu.

Oprávnené sú len podnikateľské projekty.

 
Výzva pre samosprávy opatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom - obce, že bola nanovo vyhlásená výzva opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

viac informácií o výzve MAS_012/7.4/5. tu

 
Vyhlásenie výziev z PRV pre neziskový sektor a podnikateľov
Oznamujeme potenciálnym žiadateľom - podnikateľom a subjektom neziskového sektora, že sú vyhlásené výzvy č. MAS_012/7.4/4 a MAS_012/4.2/4. Viac informácií tu.
 
Aktualizácia č.1 výzvy A1 Podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje potenciálnym žiadateľom opatrenia A1 Podpora podnikania a inovácií, že prišlo k aktualizácii výzvy na toto opatrenia od 01.06.2021. Viac informácií tu.
 
Pozvánka na cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie v spolupráci s Partnerství, o.p.s., Brno vás pozýva na organizovaný cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste v našom území. Cyklovýlet sa uskutoční dňa 22.5.2021 (v sobotu). Pozvánku s programom a registračným formulárom nájdete na linku: https://www.vinarske.stezky.cz/na-kole-po-Skalicke-vinarske-ceste. Záujemcov žiadame o registráciu vopred, kapacita účastníkov je obmedzená. Počas podujatia budú dodržiavané platné pandemické opatrenia. Podujatie sa koná v rámci realizácie projektu "Vyznačení vinařskych stezek přes hranice", podporeného z Fondu mikroprojektov, INTERREG V-A SR-ČR.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »