Hlavná stránka
Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 6.4.2023 vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení IROP pre aktivity:

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-006)

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel  (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-005)

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a mestá alebo združenia obcí z územia MAS. Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výziev nájdete tu.

 
Výstava URBANIZMUS- výzvy a príležitosti

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Mesto Skalica vás pozývajú na vernisáž výstavy URBANIZMUS - výzvy a príležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 12.04.2023 o 17.00 hod. na MsU Skalica. Vernisáž bude spojená s diskusiou na dané témy. Výstava potrvá do 21.04.2023, následne bude premiestnená do mesta Gbely.

 

V krátkosti o výstave:

Výstava prezentuje verejnosti súčasnú urbanisticko-architektonickú-krajinársku tvorbu a diela ocenené v rámci súťaže Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus, ktorú Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku organizuje bienálovitým spôsobom od roku 2009. Ďalší ročník súťaže bude v roku 2023. Víťazné diela boli prezentované na medzinárodnej súťaži ECTP-CEU v Bruseli.

Diela do súťaže prihlasujú mestá, obce, investori alebo aj autori. Cieľom výstavy je prezentovať inšpiratívne príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v súťaži ocenené.

Výstava je určená odbornej i laickej verejnosti a kladie si za cieľ podporiť záujem obyvateľov o územný rozvoj, urbanizmus, o územné plánovanie a tvorbu krajiny. Výstava by mohla byť inšpiratívna a aktuálna najmä v kontexte k budúcemu rozvoju našich miesta a obcí.

 

Svoju účasť prosím potvrďte na uvedenom linku: https://forms.gle/vBPM66y4BY74rvVS8

na stiahnutie: plagát

 

 

 

 

 

 
Projekt " Sdílejme zkušenosti"

Euroregión Pomoraví v partnerstve s našou MAS realizuje projekt v rámci Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce SR-ČR s názvom: Sdílejme zkušenosti-CZ/FMP/11b/10/140.

Cieľom projektu je výmena skúseností  verejnej správy z rôznych oblastí života v pohraničí. V rámci projektu bude realizovaných 10 okrúhlych diskusných stolov  (z toho 8 na českej strane a 2 na slovenskej strane) a dve exkurzie pre starostky a starostov z oboch záujmových regiónov.

Okrúhle stoly budú zamerané na témy ako ochrana životného prostredia, starostlivosť o krajinu a jej financovanie, odpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika, podpora miestnych tradícií, folklóru a s tým spojená podpora cestovného ruchu, podpora miestnych aktivít v oblasti tradícií, múzejníctva a spoločnej histórie. Miestom konania okrúhlych stolov budú Hodonín, Ratíškovice, Strážnice, Malá Vrbka, Nová Lhota, Starý Poddvorov, Vacenovice, Domanín, Skalica a Kopčany.

logá, povinná publicita projektu

Bližšie informácie o projekte:

https://www.euroregion-pomoravi.cz/aktuality/

https://www.euroregion-pomoravi.cz/projekty/


 

 

 

 
Aktualizácia č. 3 výzvy aktivity A1 - podpora podnikania a inovácií

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje potenciálnych žiadateľov, že došlo k aktualizácii č. 3 výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 s účinnosťou od 27.5.2022.

Predmetom aktualizácie je skrátenie jednotlivých hodnotiacich kôl z 2 mesačného intervalu na 1 mesačný interval. K uzávtaraniu jednotlivých hodnotiach kôl bude dochádzať k 26. dňu príslušného mesiaca.

Aktualizované znenie výzvy v zmysle aktualizácie č. 3 nájdete tu.

 

 
Aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017

Žiadateľom z neverejného sektora oznamujeme, že od  8.4.2022  je v platnosti aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb finacovaných z PRV SR 2014-2020.

Aktualizáciu č. 4 a dokumenty k usmerneniu nájdete tu.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »