Hlavná stránka
Aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017

Žiadateľom z neverejného sektora oznamujeme, že od  8.4.2022  je v platnosti aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb finacovaných z PRV SR 2014-2020.

Aktualizáciu č. 4 a dokumenty k usmerneniu nájdete tu.

 
Výzva pre podnikateľov pre činnosti spojené s vidieckym CR, agroturistikou a službami

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. oznamuje potenciálnym záujemcom - podnikateľom o žiadanie finančného príspevku na projekty v oblasti vidieckeho CR, agroturistiky a poskytovanie služieb pre cieľové skupiny - deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu, že dňa 8.10.2021 bola vyhlásená výzva MAS_012/6.4/3, kompletné informácie o zverejnenej výzve nájdete tu.

Oprávnené sú len podnikateľské projekty.

 
Výzva pre samosprávy opatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom - obce, že bola nanovo vyhlásená výzva opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

viac informácií o výzve MAS_012/7.4/5. tu

 
Vyhlásenie výziev z PRV pre neziskový sektor a podnikateľov
Oznamujeme potenciálnym žiadateľom - podnikateľom a subjektom neziskového sektora, že sú vyhlásené výzvy č. MAS_012/7.4/4 a MAS_012/4.2/4. Viac informácií tu.
 
Aktualizácia č.1 výzvy A1 Podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje potenciálnym žiadateľom opatrenia A1 Podpora podnikania a inovácií, že prišlo k aktualizácii výzvy na toto opatrenia od 01.06.2021. Viac informácií tu.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »