Hlavná stránka
Aktualizácia harmonogramu výziev opatrení IROP

Záujemcov o predkladanie projektov do výziev MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. informujeme, že sme aktualizovali harmonogram výziev na rok 2020.

Aktualizovaný harmonogram výziev nájdete tu.

 
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 6.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 6.4. Konečnými prijímateľmi v týchto opatreniach sú podnikatelia. Opatrenie 4.2 sa predlžuje do: 30.04.2020 a opatrenie 6.4 sa predlžuje do: 30.06.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekcii :Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV

 

 

 
Vyhlásenie výzvy opatrenie 6.4
MAS Partnerstvo pe Horné Záhorie o.z. vyhlásilo  výzvu na opatrenia 6.4  pre podnikateľov v rámci implementácie stratégie CLLD:" Tvoríme tvár nášho územia" . Viac informácii - výzva a povinné prílohy sa nachádzajú v menu: Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV
 
Predĺženie uzávierky výziev 7.2, 7.4
Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 7.2 a 7.4. Konečnými prijímateľmi v týchto opatreniach sú obce. Opatrenie 7.2 sa predlžuje do: 28.11.2019 a opatrenie 7.4 sa predlžuje do: 19.12.2019. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete tu:Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV
 
Harmonogram výziev IROP na roky 2019 a 2020

Dávame do pozornosti potenciálnym žiadateľom: samosprávam, podnikateľom a občianskym združeniam harmonogram výziev

Opatrenia IROP na roky 2019 a 2020, ktoré sme dnes zverejnili a nájdete ich tu.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »