Hlavná stránka
Projekt: Vyznačenie vinárskych ciest cez hranice

Partnerstvo pre Horné Záhorie je cezhraničným partnerom v projekte s názvom: Vyznačenie vinárskych ceist cez hranice. Projektovým lídrom je Partnerství, o.p.s a je financovaný z Fondu malých projektov, Interreg V A SR-ČR. V našom regióne horného Záhoria sa v teréne doznačí značkami Skalicá vinárska cesta a uskutoční sa cezhraničná cyklojazda. Viac informácií tu.

alt

 
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 7.4 (neziskový sektor)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 7.4 ( pre neziskový sektor). Obidve opatrenie sa predlžujú do: 29.10.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekci:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376

 
Pozvánka na odborný seminár
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Vás pozýva na odborný seminár "Plánovanie, výsadba a obnova zelene v obciach".

Seminár je určený pre zástupcov miest, obcí, správcov vonkajších areálov, podnikateľov, občianskych združení, laickej verejnosti, študentov a aktivistov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a realizácii výsadieb v území Horného Záhoria.

 

Ďalšie informácie...
 
Vyhlásenie výzvy 7.4 pre občiansky sektor

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu pre opatrenie 7.4 pre občiansky sektor v rámci implementácie stratégie CLLD. Kód výzvy MAS_012/7.4/3.

Informácie o zverejnenej výzve nájdete v sekcii  Stratégia CLLD/Výzvy CLLD/Výzvy PRV.

 
Vyhlásená výzva opatrenia B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-002 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej inforaštruktúry je určená pre obce a združenia obcí z územia MAS partnerstva pre Horné Záhorie o. z.. Informácie o výzve nájdete tu.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »