Logo

Výzvy IROP

Všeobecné dokumenty pre užívateľov našej MAS

Žiadosť o platbu

Pokyny k žiadosti o platbu

Povinná publicita – plagát vzor

Zverejnenie dokumentov užívateľov našej MAS v súvislosti s Jednotnou príručkou ku kontrole VO, účinná od 15. 06. 2021 do 30. 03. 2022

užívateľ: NOLE s.r.o., názov zákazky: Nákup špeciálnych  zariadení – CNC frézovacie a vŕtacie centrum, dokumenty: výzva na predkladanie ponúk, záznam z prieskumu trhu


Integovaný regionálny operačný program bol k 15.1.2024 ukončený.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  C1 Komunitné sociálne služby
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  A1 Podpora podnikania a inovácií
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Aktivita:
  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí